Gebruik fotografie en video marij

Gebruik fotografie en film

Als u Das GrOSSe Oktoberfest bezoekt geeft u daarmee aan Das GrOSSe Oktoberfest de toestemming om u te laten fotograferen en/of filmen.

Tevens stemt u ermee in dat een selectie van de gemaakte foto’s of film wordt opgenomen in de beeldbank van Das GrOSSe Oktoberfest ten behoeve van gebruik in communicatiemiddelen en geeft u toestemming voor gebruik van deze foto’s op de website www.dasgrosseoktoberfest.nl en social media (Facebook en Instagram).

U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar info@dasgrosseoktoberfest.nl.
Das GrOSSe Oktoberfest verwijdert dan deze foto(’s).