Huisregels marij

Huisregels Das GrOSSe Oktoberfest

 • Er wordt geen toegang verleend aan personen jonger dan achttien (18) jaar en aan personen die geen geldig entreebewijs kunnen tonen.
 • Tijdens het evenement heerst een algeheel rookverbod in de feesttent.
 • Entreebewijzen worden door de organisatie niet teruggenomen en er vindt geen restitutie plaats, ook niet aan bezoekers aan wie toegang (om welke reden dan ook, waaronder naar aanleiding van een eventuele gezondheidscheck) geweigerd is of aan bezoekers die tijdens het evenement verwijderd worden.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van onder andere de organisatie en horeca- en beveiligingspersoneel, alsmede aan wettelijke voorschriften en gedragsregels die ten tijde van het houden van het evenement geldend/van toepassing zijn.
 • Het bijwonen van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de reis van- en naar het evenement.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, lachgas, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken worden bij binnenkomst in beslag genomen.
 • Dealen van lachgas ballon, soft- en harddrugs is in en om het evenement niet toegestaan. Het gebruik en bezit van lachgas, softdrugs (cannabis e.d.) en harddrugs is eveneens niet toegestaan. Personen die zich hieraan schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Het is verboden om met voorwerpen, drank, bekers, pullen enzovoorts te gooien. Bezoekers die zich hieraan schuldig maken worden direct van het evenement verwijderd.
 • Het verstrekken van alcoholische dranken kan in geval van wangedrag of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op verzoek van organisatie of medewerkers van de beveiliging kan gevraagd worden om zich te legitimeren. Indien een bezoeker géén legitimatiebewijs kan tonen heeft de organisatie het recht om aan de betreffende persoon geen alcoholhoudende dranken te schenken.
 • Schade toegebracht aan de feesttent(en), huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie, medewerkers, artiesten en/of buurt worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker(s) vergoed.
 • Bezoekers dienen bij het verlaten van het evenement overlast voor onder andere omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
 • Sluitingstijd is 0:00 uur.
 • Rondhangen in en om de feesttent na sluitingstijd is niet toegestaan.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook diefstal of vermissing verstaan.
 • Bij het niet naleven van de huisregels zijn de organisatie, de horeca- en beveiligingsmedewerkers bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen van het evenement. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals onder andere vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal, (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte van worden gedaan. Eventuele schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).
 • Tijdens de entree zal er een toegangscontrole en kan er een gezondsheidscheck plaatsvinden. Er kan ook gevraagd worden om mee te werken aan een veiligheidsfouillering. Een eventuele controle zal steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Indien een bezoeker hieraan geen medewerking verleent, behoudt de organisatie zich het recht voor deze bezoeker de toegang te weigeren.